Tình cảm của chúng ta, cuối cùng cũng thua hiện thực

Leave a Reply

Your email address will not be published.