A Thiến

“Người là tên mù lớn, ta là bé mù nhỏ, chúng ta đi cùng nhau, vừa khéo có thể săn sóc cho nhau. Ta không cha không mẹ không nơi để đi, đi với ai cũng là đi, đi về nơi đâu cũng chẳng phải vẫn là đi sao?”

Char | A Thiến (阿箐) – Ma Đạo Tổ Sư (魔道祖师)

CN | Lạc Tiểu Vi

Photo & Retouch | Phi Trieu Photography

© All rights reserved. Please re-upload with credit

Follow me at

Flickr 500px

IG + FB | @phitrieu.pro5

Twitter | @phitrieupro5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.