[MMJ001] Winds

Model | MoMoji • Cosplayer 

Photo & Retouch | Phi Trieu Photography

© All rights reserved. Please re-upload with credit

MoMoji is currently working as a model with Phi Trieu Photography. During the time we cooperate with each other, our projects will be using MMJ*** code to identify. Hope you like and support 

Follow me: Flickr | 500px

Ngày xưa anh nhớ không anh?
Anh hứa là: “Ngày thành đôi sẽ không xa đâu em à”

Rồi sau đó chẳng biết ai sai
Lỡ mất tương lai, cứ thế xa nhau thôi.