Akatsuki – Shounen Team Cosplay

Akatsuki (暁, Literally meaning. Theo tiếng Nhật nghĩa là “Bình minh” hoặc “Rạng đông”) là một tổ chức tội ác ở trong Naruto. Tổ chức Akatsuki không có vẻ như là tổ chức vững chắc mặc dù thành viên tổ chức chỉ làm vài việc khác thường. Họ hiếm khi gặp mặt nhau mặc dù liên lạc qua linh cảm hoặc các vì sao.

CN | Shounen Team Cosplay

Photo & Retouch | Phi Trieu Photography

© All rights reserved. Please re-upload with credit

Follow me at

Flickr 500px

IG + FB | @phitrieu.pro5

Twitter | @phitrieupro5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.