Peaceful morning

Cám ơn trời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương ❤

Những tấm ảnh nhẹ nhàng và yên ắng, xin gửi tặng đến người xem 😊

© All rights reserved. Please re-upload with credit

Follow me: Flickr 500px

Leave a Reply

Your email address will not be published.