Landscape

Một buổi chiều thật đẹp trên đảo Bình Hưng. Nơi ánh nắng nhảy múa trên…