[Fes] Natsu Matsuri 2019

Lễ hội mùa hè (Natsu Matsuri, 夏祭り) được tổ chức vào trung tuần tháng 6, thời điểm chào mừng ngày hội Gion (lễ rước đèn Nhật Bản). Giới thiệu các nét đẹp văn hóa đặc trưng từ cả Việt Nam và Nhật Bản.

Photo & Retouch | Phi Trieu Photography

© All rights reserved. Please re-upload with credit

Follow me at

Flickr 500px

IG + FB | @phitrieu.pro5

Twitter | @phitrieupro5

Leave a Reply

Your email address will not be published.