[Fes] Spring Day 2017

Lễ hội mùa xuân (Spring Day festival) thường được tổ chức trong khoảng thời gian đầu năm. Đây là một trong những lễ hội lớn về manga – anime được tổ chức hằng năm tại Việt Nam.

Photo & Retouch | Phi Trieu Photography

© All rights reserved. Please re-upload with credit

Follow me at

Flickr 500px

IG + FB | @phitrieu.pro5

Twitter | @phitrieupro5

Leave a Reply

Your email address will not be published.