Naaa

Model | Ly Na

Photo & Retouch | Phi Trieu Photography

© All rights reserved. Please re-upload with credit

Follow me at

Flickr 500px

Instagram | @phitrieu.pro5

Twitter | @phitrieupro5

“Hẹn nhau giữa tháng 5
Khi trời đang nắng, hoá cơn mưa đầu mùa
Để cơn mưa tưới mát những lắng lo
Ngày bên nhau đón đưa…”